เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม รำลึกสุนทรภู่ รู้รักษ์ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560