11 60

 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

 

view img