12 60

 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ อส. พน (Local Energy Planner) กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย" ให้การอบรมการรู้คิด รู้ใช้ พลังงานไฟฟ้า ภายใต้หัวข้อ" Energy for life" แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5

 

view img