เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ของอำเภอลำทับ