14 60

 

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลลำทับ ได้ให้ความรู้ และตรวจเช็คสุขภาพช่องฟัน แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

view img