15 60

 

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดกระบี่ ได้ให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เยาวชนควรรู้ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

view img