โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ จัดกิจกรรมกีฬาสี "กัลปพฤกษ์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 3 - 7 กรกฎาคม 2560