เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลลำทับจัดกิจกรรมให้ความรู้และตรวจเช็คสุขภาพช่องฟัน พร้อมคำแนะนำดีๆให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1