17 60

 

กองลูกเสือ เครือข่ายอำเภอลำทับ จัดพิธีสวนสนามและเทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2560

 

view img