18 60

 

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนลำทับประชานุเคราะหฺ์ ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2560

 

view img