อำเภอลำทับร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น สถานศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาอำเภอลำทับ "ลำทับเกมส์" ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์