โรงเรียนลำทับประชานุเคราะหฺ์ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกะหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู นักเรียน บุคลากร โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์