นักเรียนโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา เยาวชนและประชาชน จังหวัดกระบี่ "เหลืองกระบี่เกมส์" 60
ระหว่างวันที่ 8- 24 สิงหาคม 2560