เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ได้รับเกียรติจากศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ นายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี เยี่ยมชมโรงเรียน