เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เดินทางไปทัศนศึกษา ในโครงการ English on tour  เพื่อฝึกความรู้ด้านอาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นฐาน
จากโรงแรมกระบี่รีสอร์ทและสนามบินนานาชาติ จังหวัดกระบี่