เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์จัดประชุมผู้ปกครอง ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2560