ยินดีต้อนรับครูอดิชาติ สะอีด วิชาเอกภาษาอังกฤษ สู่รั้วเทา ชมพู


 

ยินดีต้อนรับครูณฐิยา ทองสงค์ วิชาเอกภาษาจีน สู่รั้วเทา ชมพู


 

ยินดีกับครูภณ เพ็งสกุล ที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา สู่รั้วสวนกุหลาบ จังหวัดนครศรีธรรมราช