เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ร่วมเดินทางส่งครูภณ เพ็งสกุล สู่รั้วโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช