32 60

 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม วันครู ร่วมชื่นชมยินดีกับรางวัลครูดี ศรีลำทับ ครูสมนึก ครูยุทธพงศ์ ครูสุทธนา ครูพรชนก และครูศรีสุดา
และรางวัลครูผู้มีผลงานยอดเยี่ยมระดับชาติ ครูวิโรจน์ เมืองแก้ว ณ โรงเรียนบ้านลำทับ

 

view img