34 60

 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ร่วมวางพวงหรีดแด่คุณปู่ของครูเนตรนภา ไหมสีทอง
ณ บ้านพรุดินนา ต.พรุดินนา จังหวัดกระบี่

 

view img