35 60

 

โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ จัดติวโอเน็ตนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2561

 

view img