37 60

 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ร่วมทำบุญ ตักบาตรและเวียนเทียน ณ วัดลำทับ

 

view img