38 60

 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

 

view img