39 60

 

โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์

 

view img