43 60

 

ชื่นชม ยินดีกับนักกีฬา "ลูกพระเศวต" กับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์" รางวัล 2 ทอง และ 1 เหรียญทองแดง นักกีฬาประกอบด้วย
นายชาคริต หนูชัยแก้ว เหรียญทองแดงกาบัดดี้ทีมชาย และ นางสาวณิชนันท์ ทับไทร เหรียญทองแดงกีฬายูยิตสู ประเภท Fighting

 

view img