44 60

 

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมนัสดา ชนะกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 กับนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
โดยมีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีเป็นประธาน

 

view img