3 61

 

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์จัดกิจกรรมวันไหว้ครู วันสถาปนาโรงเรียน และวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561

 

view img          view img