4 61

 

ขอขอบคุณ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด มหาชน มอบเงินจำนวน 75,000 บาท เพือเป็นค่าอุปกรณืกีฬา และร่วมเป็นเกียรติ มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักกีฬา

 

view img