5 61

 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ "รำลึกสุนทรภู่ รู้รักษ์ภาษาไทย"

 

view img