6 61

 

โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี "กัลปพฤกษ์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561

 

view img          view img          view img          view img