7 61

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 วงดุริยางค์ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ได้รับเกียรตินำขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬาสี
"ตาลฟ้าเกมส์" ครั้งที่ 16 ของโรงเรียนอนุบาลลำทับ

 

view img