8 61

 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ร่วมถายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

 

view img