9 61

 

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 กองลูกเสือ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ร่วมกับกองลูกเสือ โรงเรียนอนุบาลลำทับ ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

 

 

view img