10 61

 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ร่วมเดินแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 

 

 

view img