11 61

 

เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนจำนวน 35 คน ร่วมเข้าค่ายจุดประกายความคิด ผลิตนักเขียน
ณ อุทยานแห่งชาติเขาปู่ เขาย่า จังหวัดพัทลุง 

 

 

view img