เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 สภาเด็กและเยาวชน อำเภอลำทับ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ เทศบาลตำบลลำทับ