เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ร่วมงานวันครูเครือข่ายอำเภอลำทับ ณ โรงเรียนบ้านลำทับ