ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมนัสดา ชนะกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กับรางวัลเด็กดี ศรีลำทับ ประจำปี 2560