เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ได้รับเกียรติจาก นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานเปิดงาน
"Open House เปิดประตูสู่สถานศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2559