เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมทำบุญและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดลำทับ