เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ จัดประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
และร่วมกับเทศบาลตำบลลำทับ มอบรางวัลเยาวชนดีเด่น เยาวชนช้างเผือก ปีที่ 8 ในคราวเดียวกัน