ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ นางปริมภาภรณ์ แก้วเทวา สู่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับครูกนกวรรณ จิตจำนงค์ สอบได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย