เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2560 ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ นางสาวปริมภาภรณ์ แก้วเทวา สู่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา และครูกนกวรรณ จิตจำนงค์ สอบได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย