เมื่อวันที่ 4-7 เมษายน 2560 คณะครู และบุคลากรโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ร่วมเดินทางไปส่งครูอนันต์ ดำชู ซึ่งได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านนาหนอง จังหวัดพิษณุโลก