เมื่อวันที่ 4-7 เมษายน 2560 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ร่วมเดินทางไปส่งครูอนันต์ ดำชู
ในโอกาสที่ได้ย้ายไปโรงเรียนบ้านนาหนอง จังหวัดพิษณุโลก