วันที่ 10 พ.ค.2560 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560