เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2560 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ร่วมต้อนรับครูนวลอนงค์ จีนฉิ้ม สู่รั้ว ล.น.