2 60

 

 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 ประจำปีการศึกษา 2560

 

view img