4 60

 

2 มิถุนายน 2560 วันคล้ายสถาปนาโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ครบรอบ 40 ปี ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมทำบุญ ตักบาตร
ปลูกต้นไม้ และปล่อยปลา เพื่อเป็นศิริมงคล

 

view img          view img          view img