เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560