ขอแสดงความยินดีกับสภานักเรียนชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 นำทีมโดยประธานสภานักเรียน นางสาวโชติกา มาศทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3