เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์จัดกิจกรรรมเนื่องในวันคล้ายสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 40 ปี
โดยมีการทำบุญตักบาตร ปลูกต้นไม้และปล่อยปลา เพื่อเป็นศิริมงคล